Lakberendezési és lakástextil ötletek és tanácsok Függöny akciók és újdonságok

Általános Szerződési és Vásárlási Feltételek - ÁSZF

A Függönyország Kft. (cím:7621 Pécs, Citrom utca 2. I. em., adószám: 22919470-2-02. telefon: +36/72/211-886), továbbiakban mint Kereskedő a www.fuggonyorszag.hu online webáruház, továbbiakban mint Oldal üzemeltetője.

 

A www.fuggonyorszag.hu Oldalon történő vásárlás menetének sematikus bemutatása:


1. lépés: A kiválasztott termék/szolgáltatás megrendeléshez szükséges vevői adatok (név, e-mail, postacím, telefonszám) és termékinformációk (terméknév, típus, szín) rögzítése az Oldalon.


2. lépés: Automatikus visszaigazolás e-mailben a kapcsolatfelvételről, ajánlatkérésről.


3. lépés: Egyedi, személyre szabott visszaigazolás küldése a termék beszerezhetőségéről, elkészíthetőségéről és áráról.


4. lépés: Igény szerint a készleten lévő textíliákból előzetes egyeztetés alapján fogásminta igényelhető, mely segíti a termék pontos textúrájának, anyagösszetételének és színállásának megismerését. Kérjük törekedjenek arra, hogy fogásminta kéréskor a leginkább megfelelőnek ítélt anyagot kérjék csupán, legfeljebb 5-7 anyagmintát igényeljék. Ajánljuk, hogy éljen saját raktárkészletünkön lévő anyagaink ezzel az ingyenes lehetőségével. Amennyiben a vevő nem él a fogásminta igénylésének lehetőségével, későbbiekben nem hivatkozhat az online felületen megjelenített színektől való eltérésre.


5. lépés: A termék árának, elkészítési (méret, varrás, stb.) és szállítási módjának és árának elfogadását követően a Vevő az 50800104-11110914 számlaszámra (Szigetvári Takarékszövetkezet) történő banki átutálás, vagy készpénzbefizetés útján, illetve pécsi boltunkban történő személyes készpénzfizetést követően véglegesíti megrendelését.


6. lépés: A Kereskedő a befizetés megérkezésekor a Vevő részére az előzetesen egyeztetett módon és határidőn belül elkészíti a terméket, illetve küldi meg azt a Vevő által megadott címre.

 

A vásárló a személyes átvétel, postai küldemény, illetve futárszolgálat által útján történő szállítási módok közül, valamint készpénz és banki átutalással történő fizetési módok között választhat.
Az Oldalon található árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban a szállítási költséget nem foglalják magukban. Az árak egységára szerepel az oldalon, annak mértékegységének (pl. méter, darab, csomag, szett, stb.) feltüntetésével. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

 

A Vásárló az Oldalon szereplő termékek közül választhat és rendelhet a Kereskedővel történő e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján. A kiválasztott termék adatlapján található képek, termékleírás és forintban feltüntetett bruttó eladási ár alapján dönt a Vásárló a termék megrendeléséről, amely szándékát az “Árajánlatot kérek” funkciógomb lenyomásával és adatainak rögzítése által jelzi a Kereskedőnek. A termék-adatlapon feltüntetett árak a szállítás költségeit nem tartalmazzák.


A Kereskedő e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a termék beszerezhetőségéről, egyedi termékek esetén azok elkészítésének feltételeiről és költségeiről, illetve megrendelt/elkészített termék(ek) áráról, valamint a szállítás/átvétel feltételeiről és költségeiről. A vevőnek ezáltal lehetősége van az ajánlat tartalmának és az abban szereplő információk (méret, ár, szállítási adatok) helyességének ellenőrzésére. Ezen információk a Kereskedővel történő egyeztetés útján módosíthatóak a rendelés véglegesítése előtt. A vásárlásnak nem feltétele előzetes regisztráció, azonban a megrendelés teljesítéséhez és a kapcsolat felvételhez feltétlenül szükséges a valós adatok (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám) megadása. Ezen adatokat kizárólag a rendelés teljesítése céljából használja fel a Kereskedő, marketing célú kapcsolatfelvétel csupán a hírlevélre feliratkozott személyek felé történik.

 

Amennyiben a webáruházban található termékeknél vagy azok adatlapjain szereplő áraknál hiba vagy hiányosság lép fel, úgy a Kereskedő fenntartja a jogot azok korrekciójára. A hiba felismerése, illetve módosítását követően a Vevő tájékoztatást kap az új adatokról. A Vevő ezt követően újból megerősíti a megrendelést, illetve bármely félnek lehetősége van ilyen esetekben elállni a szerződéstől.

A termékek adatlapján megjelenített képek legnagyobb igyekezetünk ellenére is bizonyos mértékben eltérhetnek a valóságostól, illetve bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

 

Az ajánlatkérés és a rendelések feldolgozása általában 24 órán belül, de legkésőbb öt munkanap alatt megtörténik, melyről a Vevő e-mailben tájékoztatásban részesül. Az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés végelegesítése és a pénzügyi tranzakció teljesülése előtt van lehetőség. A Kereskedő a Vevő megrendelését haladéktalanul, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja.

 

A kiszállítási idő belföldön a szállítási mód függvényében 2-5 nap között változik. Előzetes egyeztetés esetén gyorsposta szállítás felár ellenében kérhető. A szállítási díjakra a Magyar Posta mindenkori “Küldeményforgalmi díjszabása” az irányadó (forrás: www.posta.hu), értéke a küldemény súlyától, méretétől és az ajánlás módjától függően változik. A tényleges szállítási költség a megrendelés részleteit tartalmazó személyre szabott visszaigazoló e-mail-ben kerül pontosításra. A felmerülő postai költségek az áru nettó értékéhez hozzáadva, általános forgalmi adóval emelt bruttó értéken kerülnek számlázásra. A rendelés értékétől függően, előzetes írásbeli megállapodás alapján, a Kereskedő lehetőséget biztosíthat kedvezményesebb szállítás feltételek megállapítására.

 

A Kereskedő köteles a Vevőt tájékoztatni arról, ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem tudja teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru/termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani.

A Vevő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldésére, elállási jogra csupán a nem egyedi igényre vágott és/vagy elkészített termék esetén van lehetőség. A nem egyedi termékek kizárólag eredeti állapotukban, hiánytalan mennyiségben és változatlan minőségben vehetőek vissza.

 

A szerződéskötés elsődlegesen magyar nyelvű, míg az angol nyelvi felületen történő rendelések esetén angol (ilyen esetben további személyes/telefonos egyeztetés is szükséges). A megkötött szerződés távollévők közt közötti szerződésnek minősül, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Az ajánlatkérő űrlap kitöltését, annak áruház általi visszaigazolását követően az ajánlat Vevő részéről történő elfogadásától a megrendelése igénybejelentésnek minősül. A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

A Vevő a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, amely alól kivételt képeznek a személyhez kötötten, a Vevő utasítása alapján előállított termékek és szolgáltatások (pl. méretre vágott textília, egyedileg megvarrt függöny, helyszíni felmérés, stb.) A Vevő a nem egyedi termékek esetén az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A Kereskedő köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása esetén. Ezenfelüli egyéb költség őt nem terheli. Kivéve ha az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár keletkezik, melynek megtérítésére kötelezhető a Vevő. Amennyiben az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavétele, az értékesítés törlése biztosított. Bármilyen nemű sérülést, vagy tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia. Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget nem vállal a Kereskedő.

Eltérő megállapodás hiányában a Vevő nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot abban az esetben, ha (a) az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a szolgáltatás nyújtását/teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte már (pl. helyszíni kiszállás megkezdődött); (b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; (c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl. méretre levágott textíliák, egyedi varrt függönyök), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő személyeket illeti meg, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységén kívül kötnek szerződést. Amennyiben a Vevő élni kíván elállási jogával, azt megteheti az Oldalon feltüntetett elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon (melynek írásos megerősítése is szükséges). A postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja veendő figyelembe, ilyen esetben a levél ajánlott küldeményként adandó fel. A megrendelt terméket a Vevő postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Kereskedő részére, annak Oldalán szereplő címre. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vevőt terhelik. Az utánvéttel küldött csomagokat a Kereskedőnek nem áll módjában átvenni. A nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vevőt terhelik. Amennyiben a Vevő a jogszabályi feltételeknek és az ÁSZF-ben felsoroltaknak megfelelően élt elállási jogával, a termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Kereskedő a Vevő által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.

 

A rendelés felvételének ténye (automatikus e-mail) nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az illetékes munkatárs felé. A Kereskedő a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a Vásárlónak rendelése visszavonására írásban elektronikus úton (az info@fuggonyorszag.hu e-mail címre). A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon kap értesítést a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről. Csak személyesen vagy a "Kapcsolat" felületen található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség a rendelésének írásbeli visszavonására. A megrendelés utólagos módosítására is csak írásos formában e-mailben kerülhet sor. A megrendelés véglegesítését követően egyedi termékek esetén a termék személyre szabott jellegéből adódóan elállási, módosítási és visszavonási joga a Vevőnek nincsen. A leszállított áru/termék a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A Vevő az átvétellel kapcsolatban felmerülő akadályoztatottságáról a Szolgáltatót mindenképp értesíteni köteles.


 

Hibás teljesítés esetén a Vevő elsődlegesen a hiba kijavítását, vagy a hibás termék kicserélését kérheti, másodlagosan árleszállítást kérhet, illetve elállhat a szerződéstől. Az esetleges hibás teljesítés miatt fennálló szavatossági kötelezettség teljesítésével összefüggő költségek (anyag- és munkadíj, valamint a postázási költség) a Kereskedőt terhelik.

A fogyasztói kifogásokat – ide értve az elállás bejelentését is – a Vevő a “Kapcsolat” menüpontban felsorolt elérhetőségeinken teheti meg írásban. Természetesen telefonon információt kérhet panaszának intézésével kapcsolatban, azonban ez esetben szükséges a részletes írásbeli megerősítés is.
A fogyasztói kifogásról a Kereskedő az alábbi információkat rögzíti: (a) Vevő neve, címe; (b) az áru megnevezése, vételára; (c) vásárlás időpontja; (d) hiba bejelentésének időpontja és a hiba leírása; (e) a Vevő által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja. A Kereskedőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy a cserét legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A Függönyország Kft. nem vállal felelősséget az Oldal használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. Így a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért sem. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változások miatt.

 

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján, békésen rendezzék. Amennyiben a vitarendezés tárgyalásos úton mégsem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő Felek a Pécs Városi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.

 

Vonatkozó jogszabályok:
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról